Stichting Omgevingsbelangen Buitengebied Winterswijk

Het doel van de stichting is de bescherming van de karakteristieke waarden van het Winterswijkse buitengebied.

Onder karakteristieke waarden van het buitengebied wordt verstaan:

  • het agrarische karakter van het landschap
  • de natuurwaarden van flora en fauna
    cultuurhistorische monumenten

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • het verzamelen, analyseren en verstrekken van informatie met betrekking tot de karakteristieke waarden van het Winterswijkse buitengebied
  • het kenbaar maken en publiceren van inzichten die bijdragen aan de bescherming van het Winterswijkse buitengebied
  • het voeren van overleg met verwante organisaties en overheidsinstanties
  • overige wettelijke activiteiten die het doel van de stichting ondersteunen

De bescherming vindt plaats in harmonie met de functies van het buitengebied voor landbouw, wonen, recreatie en kleinschalige productieactiviteiten.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

De stichting is bereikbaar per email op secretaris@buitengebiedwinterswijk.nl

De stichting is geregistreerd bij de Klamer van Koophandel onder nummer 90202228.