SOBW-1100_steengroeve

Het Steengroevegebied

Omstreeks 2008 kwam de steengroeve in beeld als potentiele publiektrekker voor toeristen om daarmee de economie van Winterswijk te ondersteunen.
In 2013 is de Stichting Terra Temporalis opgericht. Die stichting beloofde om in 2018 eerst een bezoekerscentrum en daarna een Museum bij de Steengroeve te zullen realiseren. De ingebruikname van het bezoekerscentrum zou plaats vinden in 2020. De kosten werden geraamd op ruim 4 miljoen euro.

In 2019 heeft de gemeente een subsidie van 1,1 miljoen euro aan de stichting toegekend. Desondanks kwam de financiering van het museum niet van de grond: een beoogde mecenas trok zich terug en de provincie Gelderland zegde niets toe. Inmiddels heeft de stichting de opening van het museum uitgesteld tot eind 2025 / begin 2026. Zo is van lieverlee het plan moeizaam voortgestrompeld naar een hoofdpijndossier met prestigeverlies voor het gemeentebestuur.

Daar kwam nog bij dat het plan voor de bouw van een museum bij de steengroeve geen rekening hield met het Natura 2000 gebied Willinks Weust, dat grenst aan de plek waar het museum zou komen. Voor de omgeving van zo’n beschermd natuurgebied gelden strikte wettelijke regels en die staan niet toe dat de natuur ter plaatse wordt bedreigd door de beoogde 20.000 bezoekers per jaar voor het museum.

Gelukkig is er een alternatief, namelijk bouw van het gewenste museum in de dorpskern. Dit wordt bepleit door ongeveer 1300 ondertekenaars van een petitie die in januari 2023 aan het gemeentebestuur is aangeboden. Tot dusver heeft het gemeentebestuur niet gereageerd op de petitie en voor de stichting Terra Temporalis is de locatie van het museum niet bespreekbaar.

Lees meer over het Steengroevegebied

 

Dinopark Winterswijk

2023 juli – Komt dat zien!

Geplaatst in: , ,

Steengroevemuseum – hoe het is gegaan

2022 februari – Wat is ook al weer de geschiedenis van de plannen rond het Steengroevemuseum?

Geplaatst in:

Een geologisch museum in winterswijk

2022 april – Wat zijn de voordelen van een geologisch museum in Winterswijk?

Geplaatst in: ,