Persbericht Bezwaren Leisurelands

Van: Actiegroep omwonenden en belanghebbenden ‘t Hilgelo

Betreft: Bezwaren tegen plannen Leisurelands b.v. inzake ‘t Hilgelo

Op 12 juli 2023 legt de gemeente Winterswijk het voorontwerp bestemmingsplan ’t Hilgelo ter inzage. Dit plan bereidt de uitvoering van een ingrijpend plan van de onderneming Leisurelands b.v. voor. Het moet de realisering mogelijk maken van bijna 100 recreatiewoningen en extra horeca, in een gebied waar al forse recreatie- en horecavoorzieningen aanwezig zijn, midden in het Nationaal landschap Winterswijk.