Koor

Sinds 2012 bestaat het kioskkoor in Bergharen. Het is opgericht door Ad van Tilborg met de bedoeling om in de zomer een concert te geven in de muziekkiosk in Bergharen.

In principe was het bedoeld als projectkoor, maar het enthousiasme bij de leden was echter zo groot, dat besloten werd om door te gaan als echt koor.

Het repertoire is zeer divers. Het omvat populaire evergreens, maar ook klassieke hits uit de Renaissance. Het criterium is dat het fijne muziek moet zijn om te zingen, in welk genre dan ook, en dat het past bij het koor.

Van de koorleden wordt verwacht dat ze thuis hun partij oefenen. We zingen van bladmuziek, maar omdat niet iedereen vaardig is in het notenlezen worden de partijen ingezongen en verstuurd per e-mail.

We repeteren eens per 2 weken op vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in dorpshuis “De Zandloper” in Bergharen. Jan Hermens is de begeleider aan de piano en het geheel staat onder leiding van Ingeborg Hubens.

Binnen alle stemgroepen is nog plaats, maar vooral alten zijn welkom. Het staat iedereen vrij om een keer een repetitie bij te wonen om een indruk te krijgen van het koor. Neem daarvoor contact op met Ad van Tilborg, telefoon 0487 531794, of via e-mail: advantilborg@gmail.com, of met Ingeborg Hubens, telefoon 0487 532335 of via  e-mail: ingeborg.hubens@gmail.com